Næringslivets Hedersaften

Næringslivets Hedersaften Steinkjer

Næringslivets Hedersaften arrangeres hvert år av Steinkjer Næringsforum. 

 

Seks grunner til at vi feirer det lokale næringslivet

Ikke bare bidrar de til et rikt og mangfoldig næringsliv i Steinkjer – de er også gode til å bruke hverandre. Dette må feires! Derfor arrangerer Steinkjer Næringsforum «Næringslivets Hedersaften». Her ​​setter vi pris på næringslivet i Steinkjer.

 

I Steinkjer har vi dyktige bønder, smarte gründere, innovative teknologiselskap, driftige kjøpmenn, flinke frisører, nevenyttige entreprenører, kreative kulturopplevelser og industri i verdensklasse som hver dag gjør Steinkjer til en bedre plass å jobbe, bo og leve i.

 

Atilla Haugen fra BiodroneAtilla Haugen fra Biodrone ble årets gründer 2023 under Næringslivets Hedersaften på Steinkjer kulturhus. Her sammen med dronepilot, kollega og samboer Veronica Lian.

 

Alt fra enkeltmannsforetak til internasjonale konsern bidrar med fantastisk verdiskaping i kommunen vår som fortjener å bli sett. Her er seks gode grunner til at vi må feire det lokale næringslivet:

 

1. Lokalt næringsliv gir lokale arbeidsplasser

 

Ved å støtte og bruke lokalt næringsliv bidrar du direkte til å opprettholde og skape arbeidsplasser i ditt eget nærområde. Dette gir unge mennesker muligheten til å få sin første jobb, og erfarne arbeidere muligheten til å fortsette å bidra til samfunnet. Lokalt næringsliv i Steinkjer er dyktige til å bruke lokale (hverandre som) leverandører og underleverandører. Det gir positive ringvirkninger for hele økosystemet. (samfunnet)

 

2. Lokalt næringsliv bidrar med kompetanse og utvikling

 

Et godt næringsliv består av kloke hoder og flinke hender. Lokalt næringsliv rekrutterer og utvikler denne kompetansen gjennom gode arbeidsplasser og viktige læringsarenaer. Morgendagens kompetanse skapes av lærlinger og læreplasser – som utvikler kommunen videre.

 

Anita Østby og Christian Stav NTENTE ble årets samfunnsaktør 2023. Administrerende direktør Christian Stav tok stolt i mot prisen fra daglig leder Anita Østby i Steinkjer Næringsforum.

 

3. Lokalt næringsliv støtter fellesskapet

 

Lokale bedrifter har ofte sterke bånd til byen og bygdene rundt seg. De sponser lokale lag, foreninger og kulturarrangementer. Dette betyr at pengene du bruker lokalt, også går tilbake til fritidstilbud i ditt eget nærområde. Det gir folk i alle aldre meningsfulle fritidsaktiviteter og gode møteplasser. I tillegg bidrar næringslivet til levende sentrum, der folk møtes, og det er liv og røre – både i byen og grendene. Næringslivet bidrar til lys i butikklokalene, og folk på kafeene, restaurantene og frivilligsentralene og gir innbyggerne flere møteplasser og sosiale holdepunkter. Slik fremstår Steinkjer mer attraktiv både som bosted og turistmål. Å bruke lokalt næringsliv gir positive ringvirkninger for hele samfunnet.

 

4. Lokalt næringsliv gir tilbake

 

Det er en god følelse når du vet at du bruker pengene dine hos en bedrift som betaler skatt til kommunen du bor i. Uten verdiene og arbeidsplassene som det lokale næringslivet skaper hadde ikke verdens beste velferdsstat vært mulig å opprettholde. Vi kan takke næringslivet for et godt helsevesen, en god skole og gode veier. De ansatte, bedriftene og eierne av lokalt næringsliv tilfører fellesskapet store verdier – et gode for alle.

 

Fotograf Emma Andrea Johansen vant årets ungdomsstipendFotograf Emma Andrea Johansen vant årets ungdomsstipend 2023.

 

5. Lokalt næringsliv kjenner deg

 

Den lokale kjøpmannen, rørleggeren, elektrikeren og entreprenøren kjenner nabolaget godt. De yter litt ekstra til sine kunder, og møter deg gjerne med personlig omsorg- og service. Du kan raskt få hjelp om du trenger å bytte, har en reklamasjon eller vil komplettere ditt innkjøp. Kanskje kjenner de deg og vet akkurat hva du er på utkikk etter. Det personlige forholdet er en unik kvalitet ved lokalt næringsliv.

 

6. Lokalt næringsliv bygger fellesskap og skaper bærekraft

 

Å bruke lokalt næringsliv handler om mer enn bare økonomi. Det handler om å bygge fellesskap og skape bærekraft. Når vi prioriterer lokale bedrifter, gir vi støtte til våre naboer og samfunn. Dette bidrar til å opprettholde levende grender, et aktivt fritidstilbud og gode muligheter og tilbud for innbyggerne.

 

Oppfordringen er klar: Bruk lokalt næringsliv! Det er en investering i et levende lokalsamfunn der folk ønsker å bo og «leve det gode liv», og det gir oss alle sammen en bedre framtid. La oss feire og støtte vårt lokale næringsliv, for det er de som er hjertet i bygdenes by.

 

Truls Svendsen får et kyss på Næringslivets Hedersaften i Steinkjer

Konferansier Truls Svendsen får et smellkyss av vinneren for årets service- og vertskapsbedrift 2023, Coop Marked Stod, ved daglig leder Anders Åstrøm. 

 

Vil du bli medlem i Steinkjer Næringsforum? Vi tar gjerne en prat med deg. Kontakt oss på post@steinkjernf.no