MEDLEMSKAP I NETTVERKET FREDRIKKE MARIE

Ønsker du å bli medlem nettverket Fredrikke Marie?
Nettverket Fredrikke Marie er en ny arena for kompetanse og regionalt næringsliv på tvers av fag og bransjer. Fokusområder er rekruttering, innovasjon, arbeids- og næringsliv og kvinnehelse.
Nettverket skal øke bevissthet rundt likestilling, kvinners situasjon, mangfold og kompetanse.

Nettverket Fredrikke Marie skal være en sterk bidragsyter til å endre holdninger i trøndersk næringsliv.  Vi skal endre etablerte mønstre innen rekruttering for å sikre mer mangfold, konkurransedyktighet og kompetanse til trøndersk næringsliv.

Vi skal utfordre med å ta dagsorden i det offentlige ordskiftet på viktige saker som speiler våre verdier: transparent, likeverd, utfordrende.