Top Image

Om oss

Steinkjer Næringsforum jobber hver dag for at Steinkjer skal bli et bedre sted å drive næringsaktivitet

Steinkjer Næringsforum er en interesseorganisasjon skapt for å fremme og synliggjøre næringslivet og næringsutviklingen i Steinkjer. Vi er over 220 medlemsbedrifter med nesten 8000 ansatte – og representerer et næringsliv i verdensklasse. Alt fra internasjonale milliardkonsern til små familiebedrifter. Sammen utgjør vi et unikt nettverk som jobber for at Steinkjers skal være en attraktiv kommune for næringslivet.
Næringsforumets hovedfokus er å skape attraktive møteplasser for våre medlemmer. Vi tror på at magiske ting skjer når folk møtes. Medlemskap gir adgang til møter, webinarer, kurs og arrangementer der vi tilbyr kompetansepåfyll, inspirasjon, lærdom og ikke minst nettverk inn mot resten av næringslivet i kommunen og regionen. Som for eksempel Nettverket Fredrikke Marie og Ung Arena Steinkjer – våre egne møteplasser for damer og unge i næringslivet. Slik blir vi bedre kjent med hverandre. Slik skaper vi ting sammen. Slik skaper vi verdier, utvikler næringslivet og sikrer riktig kompetanse.

For vi ser stadig behov for å tiltrekke oss den rette kompetansen. Sammen med våre medlemmer viser vi frem næringslivet og arbeidsmulighetene, med mål om økt tilflytting, bolyst og blilyst. I tillegg har vi et langsiktig perspektiv på rekruttering og kompetanse for næringslivets framtidige behov. Med aktivt samarbeid med skole og utdanningsinstitusjoner jobber vi målrettet med å synliggjøre mulighetene for framtidas arbeidstakere.

Bli medlem du også! Sammen fremmer vi næringslivets interesser!
Top Image

Historien til Steinkjer Næringsforum

Gjennom tidene er flere foreninger blitt fusjonert med Steinkjer Næringsforum, som nå dekker et bredt interessefelt med medlemmer fra handelsnæringen, service, industri og produksjon, media og finansnæringen.

Les vår historie her.

VÅRE FADDERE