Steinkjer Næringsforum er en medlemsbasert interesseorganisasjon for næringslivet i Steinkjer. Gjennom fusjonering med Steinkjer Handelsstandsforening i 2008 dekker forumet et bredt interessefelt med medlemmer fra handelsnæringen, service, industri og produksjon, media og finansnæringen. Vi teller nå 162 medlemmer. Gå inn på siden «MEDLEMMER» for å se oversikten over våre medlemmer, og klikk deg gjerne videre til medlemmenes hjemmesider.

Foreningens øverste organ er årsmøtet. Foreningen ledes av et styre som velges av årsmøtet. Medlemsmøter, informasjon gjennom e-post, månedlige nyhetsbrev og hjemmeside på internett skal være foreningens hovedkontakt med medlemmene.

Steinkjer Næringsforum har 3 typer medlemskap:

  • Bedriftsmedlemmer: Næringsdrivende fra kommunen registret i enhetsregisteret.
  • Fadderbedrifter: Disse forutsettes å være virksomheter som etter avtale påtar seg et større finansielt ansvar for Næringsforumet.
  • Organisasjoner: Organisasjoner som har interesse i næringslivet kan bli medlem på linje med bedrifter

 

Samhandling

Gjennom fusjonering av Steinkjer Næringsforum og Steinkjer Handelsstandsforening er det nå etablert en interesseorganisasjon for et samla næringsliv i kommunen. Dette gir tyngde i vårt arbeid, og det gir oss reell innflytelse i de utviklingsprosesser som pågår.

Steinkjer Næringsforum har på vegne av seg selv og sine medlemmer høye og ambisiøse målsettinger for vekst og videreutvikling av næringslivet i Steinkjer.

Vi har flotte, lyse kontorlokaler på Brygga.
Adressen vår er Brugata 2, 7715 Steinkjer.
Vi har inngang på kortsiden av Brygga som vender mot Steinkjerbrua.