Steinkjer Næringsforum er en medlemsbasert interesseorganisasjon for næringslivet i Steinkjer.

Forumet dekker et bredt interessefelt med medlemmer fra ulike næringer og består av 200 medlemmer.
Foreningens formål er å samle næringslivet i Steinkjer kommune i et felles møte-, samtale- og samarbeidsforum, for å utvikle samhørighet og medansvar for næringslivets faglige og konkurransemessige kraft. Det tilligger næringsforumet å arbeide for gode rammevilkår og vekstmuligheter for kommunens næringsliv, og sammen med Steinkjer kommune bidra til at Steinkjer er en attraktiv kommune å bo samt drive næringsvirksomhet i.

 

Steinkjer Næringsforum har prosjektledelsen av "Arrangementsbyen", hvor målet er å medvirke til å få flere arrangement til Steinkjer-regionen.

Steinkjer Næringsforum har i tillegg rettighetene til arrangementet Steinkjermartnan og skal stå for planlegging, gjennomføring og videreutvikling av dette arrangement.

 

Foreningens øverste organ er årsmøtet. Foreningen ledes av et styre som velges av årsmøtet.

 

Arrangementsbyen Steinkjer

Steinkjer Næringsforum har prosjektledelsen av "Arrangementsbyen", som igjen er en del av attraktivitets og omdømmeprosjektet "Åpen, lys og glad".

Målsetningen i prosjektet er å medvirke til å hente flere arrangement til Steinkjer-regionen ved å:

  • Et målrettet arbeid med å "hente" arrangement til regionen og
    samarbeid om å gjennomføre arrangementene
  • Få et positivt omdømme gjennom et målrettet vertskapsarbeid

 

Steinkjermartnan

Steinkjer Næringsforum eier og driver Steinkjermartnan. Steinkjermartnan arrangeres av en utvalgt martnaskomite bestående av representanter fra medlemsbedriftene våre, samt representant fra Steinkjer Næringsforum som innehar sekretæriatsfunksjonen.

Ansatte

Anita Østby
Anita Østby

Prosjektleder/Arrangementsjeger

+47 971 88 606

Kirsti Arntsen er daglig leder i Steinkjer Næringsforum
Foto: Andreas Buarø
Kirsti B. Arntsen

Daglig Leder

+47 984 50 806

Dagens styre

StillingNavnMobilE-post
StyrelederAlexander Støvik Kjølstad+47 99 29 73 99[email protected]
NestelederAnne Marthe Høgsnes+47 90 09 07 00[email protected]
StyremedlemHåvard Viken+47 99 74 22 63[email protected]
StyremedlemStig Y. Larsen+47 90 61 54 08[email protected]
StyremedlemKari Anne Susegg Kvarving+47 95 13 70 42[email protected]
StyremedlemTor Arne Bakken+47 90 72 48 20[email protected]
StyremedlemEinar Markus Sjømark+47 94 16 99 03[email protected]
Styremedlem (vara)Kirsten Lange+47 91 32 68 73[email protected]
Styremedlem (vara)Anders Juberg+47 45 01 25 20[email protected]