Steinkjer Næringsforum er en medlemsbasert interesseorganisasjon for næringslivet i Steinkjer.

Steinkjer Næringsforum utfordrer og inspirerer næringslivet til å tenke nytt og stort. Vår visjon er at sammen utvikler vi et næringsliv i verdensklasse!

Vårt overordnede mål er at vi samler næringslivet i et felleskap med fokus på vekst og utvikling.

Våre medlemsløfter:

  • Vi tilbyr attraktive nettverksarenaer med både faglig og sosialt fokus
  • Gjennom vårt gode vertskap kobler vi mennesker og bidrar til større samhandling
  • Vi øker næringslivets kompetanse
  • Vi gir deg nyttig informasjon
  • Vi fremmer næringslivets sak og påvirker til beste for næringslivet
  • Som medlem i Steinkjer Næringsforum er du mindre alene

Vi lover deg at det skal være et konkurransefortrinn å være medlem i Steinkjer Næringsforum!

Foreningens formål er å samle næringslivet i Steinkjer kommune i et felles møte-, samtale- og samarbeidsforum, for å utvikle samhørighet og medansvar for næringslivets faglige og konkurransemessige kraft. Det tilligger næringsforumet å arbeide for gode rammevilkår og vekstmuligheter for kommunens næringsliv, og sammen med Steinkjer kommune bidra til at Steinkjer er en attraktiv kommune å bo samt drive næringsvirksomhet i.

 

Steinkjer Næringsforum har i tillegg rettighetene til arrangementet Steinkjermartnan og skal stå for planlegging, gjennomføring og videreutvikling av dette arrangement.

 

Foreningens øverste organ er årsmøtet. Foreningen ledes av et styre som velges av årsmøtet.

 

Steinkjermartnan

Steinkjer Næringsforum eier og driver Steinkjermartnan. Steinkjermartnan arrangeres av en utvalgt martnaskomite bestående av representanter fra medlemsbedriftene våre, samt representant fra Steinkjer Næringsforum som innehar sekretæriatsfunksjonen.

Ansatte

Anita Østby

Daglig leder

+47 971 88 606

Dagens styre

StillingNavnMobilE-post
StyrelederAstrid Svarva+47 48 16 46 67[email protected]
NestelederAlexander Støvik Kjølstad+47 99 29 73 99[email protected]

StyremedlemHåvard Viken+47 99 74 22 63[email protected]
StyremedlemToni Solbakken+47 97 42 90 05[email protected]
StyremedlemKari Anne Susegg Kvarving+47 95 13 70 42[email protected]
StyremedlemPer Sigurd Lindseth+47 90 64 24 06[email protected]
StyremedlemMarion Kristin Holm+47 45 18 33 66[email protected]