Bilde av styrets medlemmer
Bak f.v: Per Sigurd Lindseth, Alexander Støvik Kjølstad og Odd Garberg. Foran f.v; Toni Kristin Solbakken, Marion Kristin Holm, Anita Østby, Lill-Beathe Håpnes og Jørgen Asp

Nye styremedlemmer valgt inn under årsmøte

13. Mai 2024
På årsmøte i mars ble ble valgkomiteens innstilling til styrerepresentanter vedtatt. Tre nye representanter fra våre medlemmer har blitt valgt inn for å bidra med sine unike ferdigheter og erfaringer.
  
Vi ønsker først og fremst å rette en stor takk til tidligere styreleder Astrid Svarva, samt styremedlemmene Håvard Viken og Kari Anne Susegg Kvarving, for deres dedikasjon og fremragende innsats gjennom mange år.

Vi er også glade for å ønske Jørgen Asp, daglig leder i Ferm Eiendom, velkommen som ny styreleder. Sammen med ham ønsker vi Lill-Beathe Håpnes, som til daglig jobber som Doctoral Student in Business på Nord Universitet og Odd Garberg, daglig leder hos Steinkjer Kornsilo, velkommen som nye styremedlemmer.

Resten av styret består av:
Marion Kristin Holm, gründer og eier av Lykkeland
Toni Kristin Solbakken, Administrerende direktør / CEO hos Folla Tech
Alexander Støvik Kjølstad, seriegründer, blant annet av Smart Media konsernet
Per Sigurd Lindseth, daglig leder i Lindseth Reklame

Dette mangfoldet i bakgrunn og kompetanse gir styret en verdifull bredde og et sterkt kompetansespenn, noe som vil styrke vår organisasjon videre.
"Jeg gleder meg til å samarbeide med denne gjengen," sier daglig leder Anita Østby.

SISTE NYTT