Oversiktbilde Steinkjer

Praktisk prosjektledelse

06. Juni 2024
Bedrifter starter ofte prosjekter gjennom endringsprosesser og innovasjon. Eksempler på prosjekter kan være innføring av nye tekniske systemer, kvalitetssikringsprosesser, undersøkelser etc. Prosjekter kan være små eller store, avdelingsinterne eller innebære samarbeid på tvers av virksomheten eller i samarbeid med andre.
Prosjektledelse handler om å organisere, styre og styre tidsplan, økonomi og kvalitet på arbeidet, samt å få alle involverte til å samarbeide for å nå gitte mål. Prosjektledelse handler også om risikovurdering, kommunikasjon og forståelse av den organisatoriske konteksten.

Studiet er på 2,5 studiepoeng og har søknadsfrist 1. Juli.
Kostnad er semesteravgift og pensumlitteratur
Oppstart i September. 
Praktisk undervisning ved bruk av prosjektsimulator i fysisk i klasserom.

Digital oppstartssamling:
05.09.2024 kl. 08.00 - 09.00

Digital samling 1:
12.09.2024 kl. 08.00 - 12.00

Samling 2 - workshop, i Prios sine lokaler på Steinkjer:
19.09.2024 kl. 08.00 - 15.00

Digital samling 3:
26.09.2024 kl. 08.00 - 12.00

For innsøking gå til nettsiden: 
https://www.nord.no/studier/emner/led1007
 

SISTE NYTT