innherred regionråd
Illustrasjonsfoto Innherred Regionråd

Seminar: Hvordan beholde og rekruttere kompetente medarbeidere?

14. Februar 2023
Kompetanseforum Innherred inviterer til seminaret Kampen om kompetansen.
Seminaret passer for alle som er opptatt av og interessert i å rekruttere, beholde kompetanse, inkludere og tilby livslang læring til sine ansatte.

Arrangør er Kompetanseforum Innherred som er et nyopprettet partnerskapsarbeid, og består av Innherred regionråd med kommunene på Innherred, Trøndelag fylkeskommune med de videregående skolene og Trøndelag høyere yrkesfagskole, NAV, Nord Universitet og næringsforeningene på Innherred. Dette er det første arrangementet i regi av kompetanseforumet.

–Å ha kompetente ansatte og beholde de er det viktigste og samtidig noe av det vanskeligste for bedrifter og organisasjoner. Dette, i tillegg til å gi egne ansatte livslang læring, er vi i Kompetanseforum Innherred er opptatt av, sier Marit Moe, daglig leder i Innherred regionråd.

Derfor inviterer Kompetanseforum Innherred til seminar hvor kampen om kompetansen er tema. Seminaret arrangeres 21. mars på O2-huset i Steinkjer. Meld deg på her.

Arrangørene håper på mange påmeldte:
–Kompetanseforumet jobber for at ansatte og virksomheter har en kompetanse som gir Innherred et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet, sier Moe.

SISTE NYTT