Bilde av Anne Peggy Møller
Anne Peggy Møller - Inkubatorleder i T:Lab

Trenger du penger for å finansiere forskningsprosjekt?

09. Juni 2024
Nå kan din bedrift få 200 000,- til å finansiere et forskningsprosjekt. Skal dere utvikle nye løsninger, produkter, prosesser eller tjenester som kan styrkes ved hjelp av forskning, så anbefales det å søke DistriktForsk-ordningen. Og trenger du bistand fra en student, så kan også studenten søke om støtte. Ordningene heter DistriktForsk bedrift og DistriktForsk student, og her er kort info om ordningene:  


 
DistriktForsk bedrift:
 • Hvem kan søke: forskningsumodne bedrifter (kan altså ikke ha bestilt forskning tidligere)
 • Søknadsfrist: løpende
 • Søknadsbeløp: 100.000 – 200.000 kr. Pengene er øremerket finansiering av påkoblet forsker. Man kan selv velge forsker/forskningsmiljø. Forsker må være ansatt i en godkjent forskningsinstitusjon i Norge eller i utlandet.
 • Rask behandling hos sekretariatet. Sekretariatet møtes hver tirsdag.

RFF kvalifiseringsprosjekt:
 • Hvem kan søke: En typisk etterfølger i etterkant av et DistriktForsk-prosjekt
 • Søknadsfrist: 2 ganger per år. Neste behandling er 2. oktober.
 • Søknadsbeløp: Kr 200 000-500 000

DistriktForsk student:
 • Hvem kan søke: bachelor- eller mastergradsstudenter som skriver oppgave sammen med en virksomhet i Trøndelag (utenfor Trondheim)
 • Søknadsfrist: løpende
 • Søknadsbeløp: inntil 10.000 kr basert på dokumenterte utgifter
 • Rask behandling hos sekretariatet. Svar gis i løpet av ca. 1 uke.

Merk at søknadsskjema/prosjektbeskrivelse ikke ligger tilgjengelig på nett, men at man får det ved henvendelse til Anne Peggy Møller i T:lab . T:lab bistår din bedrift i søknadsprosessen.
 

SISTE NYTT