Samarbeid Innherred
Daglige ledere i næringsforeningene Innherred

Prioriterer samarbeid fremfor sammenslåing

27. Mai 2023
I stedet for å bruke tid og penger på en formell sammenslåing, vil Steinkjer næringsforum bruke ressursene på å fortsette og jobbe sammen for å styrke næringslivet på Innherred.
Det er stor aktivitet på Tjuin i Malm, i Follafoss, på Røra næringspark, i Verdal industripark og i mange bedrifter på Innherred. Den største utfordringen for bedriftene er å skaffe nok arbeidskraft.

Næringsforeningene på Innherred har allerede et nært samarbeid, og de har alle samme mål for øye; å bistå bedriftene med å beholde og skaffe hundrevis av nye arbeidstakere i årene fremover. En arbeidsgruppe bestående av medlemsbedrifter og aktører innen politikk og offentlig sektor i Steinkjer mener at næringslivet i kommunen er best tjent med at samarbeidet næringsforeningene imellom fortsetter slik det er i dag.

Arbeidsgruppen har hatt som mandat å se på om Steinkjer næringsforum skal starte en prosess for å se på en mulig sammenslåing med Innherred næringsforening. Gruppen tok utgangspunkt i resultatene fra en medlemsundersøkelse som ble gjennomført i januar; som ikke ga et entydig svar på om en sammenslåing er veien å gå.

Etter en grundig prosess er konklusjonen til en unison arbeidsgruppe at de ikke anbefaler Steinkjer næringsforum å gå videre med en sammenslåing nå, men heller samarbeide på så mange arenaer som mulig. Den aller viktigste jobben nå, er å bistå næringsaktørene med å utnytte det momentumet vi har på Innherred. Lykkes vi med det, vil det bety flere arbeidsplasser og en økt økonomisk vekst og skatteinngang.

Styret i Steinkjer næringsforum støtter innstillingen til arbeidsgruppa om å avvente en eventuell videre prosess med Innherred næringsforening.

Anne Segtnan fra Tindved Kulturhage har vært prosessleder for arbeidsgruppa, som var satt sammen av følgende personer:

Astrid Svarva, styreleder Steinkjer næringsforum
Bente Norum Lyng, Spar /Sentrumsforeningen
Guri Brede, Sparebank1 SMN
Lornts Tønne, NTE
Lill-Beathe Håpnes, Nord universitet
Jørgen Binde, BindeGruppen
Nina Skrattalsrud, Steinkjer videregående skole
Gunn Tangstad, Steinkjer næringsselskap
Stein Arild Lyng, gårdeierforeningen
Daniel Lindseth, Ung Arena Steinkjer /Gjev & Co
Svein Vidar Engum, ElektroNord
Oddbjørn Stiklestad, Amfi
Elin Agdestein, Gårdeier

SISTE NYTT