Reguleringsplan Steinkjer Stasjon - varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

22. Januar 2021 | Skrevet av: Anita Østby
I henhold til plan- og bygningslovens §4-1, 4-2, 12-13 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid med høring av planprogram for reguleringsplanen på Steinkjer Stasjon. Hensikten med planen er å utarbeide en detaljeringsplan for hotell og kontor / næringsbygg ved Steinkjer Stasjon samt ventehall for reisende med tog og buss.
 

Innspill til høringen kan enten sendes direkte til julie.nordhagen@asplanviak.no innen 5. mars, eller til Steinkjer Næringsforum på denne adressen: anita@steinkjernf.no. Innspill fra Næringsforumet gjøres samlet, slik at disse innspill må være oss i hende innen 1. mars.

 

Det vil bli holdt et digitalt åpent møte om planarbeidet TORSDAG 11. FEBRUAR kl 18-20 i Microsoft Teams. Nærmere informasjon og påmelding til møte finner du her.

 

Planprogram og Varslingsbrev ligger her:
Planprogram Steinkjer stasjon_Høringsutgave 15012021
Varslingsbrev 18.1.2021

SISTE NYTT